Belediye Meclis Üyeleri için Rehber

İbrahim Kapaklıkaya
Belediye meclis üyelerinin adaylık sürecinden itibaren izlemeleri gereken adımları, taşımaları gereken şartları, üstlenmiş oldukları görev, yetki, sorumluluk ve hakları için yol göstermeyi amaçlayan Belediye Meclis Üyeleri için Rehber yayımlandı. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yerel Yönetim Akademisi Dizisi kapsamında yayımlanan rehber, Dr. İbrahim Kapaklıkaya tarafından hazırlandı.

2024 yılı yerel seçimleri yaklaşırken seçilmesi muhtemel veya bilgilerini tazelemek isteyen belediye meclis üyelerine yönelik hazırlanan Belediye Meclis Üyeleri için Rehber, MBB Kültür Yayınları Yerel Yönetim Akademisi dizisinden yayımlandı. Konuların anlaşılır ve geniş kapsamlı bir şekilde ele alındığı rehberde pratikte karşılaşılacak ve bilinmesi gereken kurallara yer verilmektedir.

Yerel demokrasinin önemli aktörleri olarak beldelerinin geleceğini, insanların refahını, hayat düzeyinin yükseltilmesini etkileyecek kararlar alan belediye meclisi üyelerinin, mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerini bilerek görevlerine başlamaları önemlidir. Bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan rehberde yönetim yapısından görev tanımı ve önceliklere, meclis ve komisyonların çalışma usullerinden görev ve yetkilerine, hak ve sorumluluklardan çalışma yönetmeliğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Rehberin İçeriği:

1. Bölüm: Türkiye’nin Yönetim Yapısını Tanıma

2. Bölüm: Belediye Meclis Üyesi Olmak

3. Bölüm: Meclis Üyesi Ne İş Yapar? Göreve Başlama, Alınabilecek Görevler ve Öncelik Sıralaması

4. Bölüm: Belediye Meclisi ve Komisyonların Çalışma Usulleri

5. Bölüm: Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

6. Bölüm: Görevin Sona Ermesi, Hak ve Sorumluluklar

7. Bölüm: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Belediye Meclis Üyeleri için Rehber
                    Resmi
Belediye Meclis Üyeleri için Rehberİbrahim Kapaklıkaya
Önizleme