Kentsel Ağlar ve Topluluklar

Editör: M. Cemil Arslan
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı beş ciltlik serinin beşinci cildi olan "Kentsel Ağlar ve Topluluklar" okurlarla buluştu.

Bu cilt, Türkiye’deki kentsel ağlar ve toplulukların gelişimi, mahalle kültürü, topluluk dayanışması ve sivil toplum örgütlenmeleri gibi konuları odağına alıyor. Kentsel sosyal ağların ve toplulukların şehir yaşamına katkıları, hem formel hem de informel ağların dinamikleri üzerinden ele alınıyor. Hemşerilik, kooperatifçilik, sivil toplum kuruluşları, mahalle dernekleri gibi yapılar ve bu yapıların kentsel sosyal hizmetlerdeki rolleri ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Kentsel toplulukların sosyokültürel yapısı, dayanışma ağları ve demokratik katılım süreçleri bu cildin değindiği temel konuları arasında bulunuyor. 

İçindekiler: 

 • Giriş, M. Cemil Arslan
 • Cumhuriyet'in Yüz Yılı, Kentlerimizin Yüz Yılı, Ayşe Köse Badur
 • Hemşehri ve Hemşehrilik, Ayça Kurtoğlu
 • “Nerelisin Hemşerim?”, Sema Erder
 • Cumhuriyet Dönemi'nde Kentte Sivil Toplumun Rolü, Itır Akdoğan
 • Cumhuriyet Dönemi'nde Mahalle Dernekleri, Şevket Ercan Kızılay
 • Türkiye'nin 100 Yıllık Kooperatifçilik Deneyimi, Ayşegül Mengi
 • Cumhuriyet Dönemi'nde Yerel Sosyal Hizmetlerin Dönüşümü, Bedrettin Kesgin
 • Yerel Yönetimlerin 'Kent Ağları' Bağlamında Değişimi ve Dönüşümü: İzmir Örneği, Aslı Ceylan Öner, Koray Velibeyoğlu, Gözde Çeviker Çınar
 • Türkiye Cumhuriyeti'nde Demokratik Katılımın Kısa Tarihi, Savaş Zafer Şahin
Kentsel Ağlar ve Topluluklar 
                    Resmi
Kentsel Ağlar ve Topluluklar Editör: M. Cemil Arslan
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi

Editör: İlhan Tekeli

Kent Planlama Deneyimi

Editör: İlhan Tekeli

Kentleşme ve Toplumsal Değişim

Editör. Alim Arlı

Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Editör: Alim Arlı Editör: Erbay Arıkboğa Editör: İlhan Tekeli Editör: M. Cemil Arslan