Kentleşme ve Toplumsal Değişim

Editör. Alim Arlı
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı beş ciltlik serinin ikinci cildi olan "Kentleşme ve Toplumsal Değişim" okurlarla buluştu.

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte başlayan toplumsal değişimlerin şehirleşme üzerindeki etkilerini inceleyen bu cilt, Türkiye’nin demografik yapısının iç ve dış göçler ile nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Kurumlar ve aile yapıları, kadın, çocuk, yoksulluk ve eğitim konularında uygulanan politikaların gündelik yaşama yansımaları detaylandırılıyor. Cilt, kentsel gelişmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini, sosyal politikaların ve ekonomik değişimlerin kentsel alanlardaki etkilerini geniş bir perspektiften ele alarak analiz ediyor. Aynı zamanda, kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiği ve bu süreçlerin sosyal dinamiklere etkileri de kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

İçindekiler: 

 • Türkiye’de Kentleşme ve Toplumsal Değişme, Alim Arlı
 • Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması, İlhan Tekeli
 • Cumhuriyet’in 75. Yılı Gecekondunun 50. Yılı, Tansı Şenyapılı
 • Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye Nüfusu, Dönüşümü ve Dinamikleri, Ayşe Abbasoğlu Özgören, Ahmet Sinan Türkyılmaz
 • Türkiye’nin Göç Deneyimine ve İç Göç Hareketliliğine Bir Bakış, Banu Akadlı Ergöçmen, Faruk Keskin, Berna Şafak, Zülfikar Savcı
 • İstanbul’da Eski Orta Sınıfın İnşaatçıları: Yapsatçılığın Sözlü Tarihi, Hatice Kurtuluş
 • İstanbul Merkezi İş Alanının Dönüşümü Üzerinden Cumhuriyet Dönemi Kent Merkezine Bakış, Eda Ünlü Yücesoy
 • Yüzüncü Yılında Türkiye’nin Afetlerle Mücadelesinde Yol Ayrımı: Ya Dirayetli Toplum Ya Risk Toplumu, Oya Açıkalın
 • Türkiye Kentleşmesinde Enformel Sektörün Yeri, Cem Ergun
 • Geçmişten Günümüze Dayanışmanın Dönüşümü, Ayşe Dericioğulları Ergun
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Yoksulluk ve Yoksullara Yönelik Politikalar, Ahmet Yaman, Bülent Şen
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Aile Kurumu ve Aile Politikaları, Ayşe Alican Şen
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Çocuk Refahı ve Çocuk Politikaları, Bülent Şen, Hatice Büşra Şen, Gizemnur Kordalı
 • Cumhuriyet Kamusallığında Modernleşme ve Kadın Meselesi, Songül Sallan Gül
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Örgün ve Yaygın Eğitimde Meydana Gelen Gelişmeler, Taner Atmaca, Turgay Öntaş
 • Türkiye’de Gündelik Yaşamın Değişen Yüzü Üzerine Bir Deneme, Suvat Parin
 • Cumhuriyet’in 100 Yılında İstanbul’da Dışarıda Yenenler, Evde Yenenler ve Restoranlar, Büşra Eser
 • Cumhuriyet Türkiyesi’nde Futbol Oyun Kültürü, Salih Demirci

 

Kentleşme ve Toplumsal Değişim
                    Resmi
Kentleşme ve Toplumsal DeğişimEditör. Alim Arlı
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Kentsel Ağlar ve Topluluklar

Editör: M. Cemil Arslan

Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi

Editör: İlhan Tekeli

Kent Planlama Deneyimi

Editör: İlhan Tekeli

Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Editör: Alim Arlı Editör: Erbay Arıkboğa Editör: İlhan Tekeli Editör: M. Cemil Arslan