Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi

Editör: Erbay Arıkboğa
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı beş ciltlik serinin ilk cildi olan "Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi" okurlarla buluştu.

Bu cilt, Osmanlı Dönemi’nden devralınan belediyecilik anlayışının Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki dönüşümünü ele alıyor. Tek partili dönemden çok partili döneme geçişle birlikte yaşanan yasal, idari ve mali gelişmeler ayrıntılı olarak inceleniyor. Ciltte, belediye seçim sistemi ve kadın seçilmişlerin rolü de önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, özerk yapılar olarak yerel yönetim niteliğindeki kamu kuruluşları olan belediye birlikleri ve Anayasa Mahkemesi’nin belediyelerle ilgili aldığı kararlar da kapsamlı bir şekilde yer buluyor. Bu ciltte yer alan makaleler; belediyelerin idari yapısının evrimini, hukuki çerçevesini ve mali yönetim süreçlerini tarihsel bağlamda okuyucuya sunmaktadır.

İçindekiler: 

 • Giriş: Cumhuriyet Döneminde Belediyelere Dair Yasal ve Siyasi Gelişmeler, Erbay Arıkboğa
 • Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Belediyecilik Anlayışının Oluşumu (1923-1930), İlhan Tekeli
 • Belediye Başkanı Seçilmiş Mi Olmalı Atanmış Mı? 1920’lerde Merkez Yerel Çatışmasına Dair Bir İnceleme, Aslı Yılmaz Uçar
 • Türk Belediye Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 3 Nisan 1930 Tarihli Belediye Kanunu Fransa’dan Mı İktibas Edilmiştir?, Kemal Gözler
 • 1920-1960 Döneminde Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi, Tarkan Oktay
 • 1960’tan Günümüze Türkiye’de Belediyeler, Hasan Yaylı
 • Türkiye’de Büyükşehir Modelinin Gelişimi, Erbay Arıkboğa
 • Değişime Direniş ve Statükonun Ortakları, Ömer Dinçer
 • Yerel Demokrasiyi Merkeziyetçilik Virüsünden Arındırmak, Ruşen Keleş
 • Belediye Gelirlerinin Yapısı: 1925-1989, Birgül Güler
 • 1980 Sonrası Dönemde Belediye Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi, Ülkü Arıkboğa
 • Türkiye’de Uygulanan Belediye Seçim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulanışı, Örsan Ö. Akbulut
 • Belediye Seçim Sisteminin Güncel Sorunları, Umut Üzmez
 • Belediye Meclislerinde Kadın Üyeler: İstanbul, Ankara ve İzmir Örneği, Ayşe Kaşıkırık
 • Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Belediye Birliklerinin Gelişimi ve Marmara Belediyeler Birliği, Burak Hamza Eryiğit
 • Anayasa Mahkemesi Kararlarında Belediyeler, Ahmet Nohutçu, Batuhan Taşgın
Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi 
                    Resmi
Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi Editör: Erbay Arıkboğa
Önizleme