Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi

Editör: İlhan Tekeli
Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı beş ciltlik serinin dördüncü cildi olan "Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi" okurlarla buluştu.

Kentsel altyapı ve hizmetlerin gelişim öyküsünü ele alan bu eser; ulaşım, atık yönetimi, enerji ve su yönetimi gibi temel hizmetlerin tarihsel gelişimini kapsıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanan altyapı projeleri ve bu projelerin performansları detaylı bir şekilde inceleniyor. Ulaşım politikaları, atık yönetim sistemleri, enerji kaynaklarının kullanımı ve su yönetimi gibi konular, hem teknik hem de sosyal boyutlarıyla ele alınarak sunuluyor. Tüm bunlarla birlikte kentsel altyapının gelişiminde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için yapılan çalışmalar ile alınan dersler de ayrıntılı olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler: 

 • Bir Üst Anlatı: Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Kentsel Altyapının ve Hizmetlerin Gelişimi, İlhan Tekeli
 • Türkiye’de Kentsel Ulaşım Planlama Politikalarının Evrimi, Ela Babalık
 • Dönüşümün Arifesinde İstanbul Ulaşımı (1930-1950), Murat Arısal
 • Ankara’da Kentiçi Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Gelişimi, Ebru V. Öcalır
 • İstanbul Metrobüs Sisteminin Öyküsü ve Performansı, Ümit Özlem Ünver Göçer
 • Cumhurıyet’in 100. Yılında Şehircilik Projesine İzmir’in Armağanı İzmir Banliyö Sistemi (İzban) Üzerine, Metin Şenbil, Emine Yetişkul
 • Atık Yönetiminin Beş Dönemi, Rifat Ünal Sayman
 • Marmara Denizi’nin Kirletilme Tarihi, M. Levent Artüz
 • Kıyı Kentlerinde Suyun Yönetimi: İzmir Örneği, Gökdeniz Neşer
 • İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Belediyelerin Şehir Gaz-Enerji İşlevleri, Ali İhsan Öztürk
 • Kentsel Altyapı Hizmetlerinde İller Bankasının Rolü, Samet Yaman
Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi
                    Resmi
Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin GelişimiEditör: İlhan Tekeli
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Kentsel Ağlar ve Topluluklar

Editör: M. Cemil Arslan

Kent Planlama Deneyimi

Editör: İlhan Tekeli

Kentleşme ve Toplumsal Değişim

Editör. Alim Arlı

Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Editör: Alim Arlı Editör: Erbay Arıkboğa Editör: İlhan Tekeli Editör: M. Cemil Arslan