Hakkımızda

Marmara Belediyeler Birliği, gerek uygulama konusunda yol gösterici gerekse yerel yöneticilerin vizyonlarını geliştirici yayın ve raporları yayımlama amacıyla faaliyete geçmiştir.

Mimari, ulaşım, kentsel dönüşüm, göç, çocuk ve şehir, afet yönetimi, çevre, yerel demokrasi gibi yerel yönetimleri ilgilendiren geniş bir çerçevede yayınladığı kitap, dergi ve raporlar ile yerel yönetim yayıncılığı alanında önemli bir başvuru adresidir. MBB Kültür Yayınları, yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir kentler oluşturmak için kentin tüm paydaşlarına bilgi sunan kaynaklardan biri olmayı hedefler.

 

Neler Yapıyoruz?
  • Belediyelerde demokratik, katılımcı, saydam, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlar.
  • Yerel yönetimlerin faaliyet alanlarına ilişkin her konuda üniversitelerin ilgili bölümleri için birincil kaynak olmayı amaçlar.
  • Kitab evleri ve online satış platformlarında yer alarak kolay erişilebilir olmayı hedefler.
  • Yerel yönetimler ve şehircilik alanlarında çeviri ve telif eserler sunmayı amaçlar.
  • Sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik yapar.

 

Neden Bu Kitaplar?

Yayıncılık alanında faaliyet gösteren MBB Kültür Yayınları, yerel yönetimleri ilgilendiren tüm konularda bilgi sunmayı ve başvuru kaynağı olmayı amaçlar.

Bu alana odaklanmış olmasının avantajlarından biri de popüler yayıncılıktan uzak, nicel gelişme kadar nitel gelişmeyi de önemseyebilmesidir. Yerel yönetimler alanında önemli isimlerin “iyi” eserlerle MBB Kültür Yayınları’nı tercih etmesi de bu sebepledir. Mukaddime, Ansiklopedik Kent Sözlüğü, Marmara’nın Mimarı Sinan isimli prestij eserleri de bulunmaktadır.