Dünyada Büyük Kent ya da Kent-Bölge Yönetimi Üstüne

Dünyada Büyük Kent ya da Kent-Bölge Yönetimi Üstüne kitabında Selahattin Yıldırım; büyük kent/kent-bölge kavramını tarihsel gelişim içinde, bu kavramın çeşitli ülkelerdeki varyasyonları, yönetiminde karşılaşılan sorunlar ve alternatifleri, yerel Yönetimlerin metropolitan yapılarla birlikte var oluşu gibi konulara değinerek hem Türkiye’de hem dünyada yer alan büyük kent/kent-bölge yapılanmaları hakkında kapsamlı bir kaynak sunmaktadır.