Akıllı Şehirler Meselesi

Fatih Gündoğan

Akıllı Şehirler Meselesi kitabı, "Şehrin hangi sorunları öne çıkmakta, hangi sorunları çözmemiz durumunda şehri daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir kılabiliriz; hangi önlemleri alırsak doğal kaynakları daha verimli kullanmış olur ve daha sürdürülebilir bir şehir hayatı ortaya koyarız?" sorularının cevaplarını aramaktadır.

Kitapta, akıllı şehir düşüncesi ve stratejisi üzerinde durulmuş ve yaşanabilirliğe katkı sunacak tüm tekniklere ve araçlara yer verilmiştir.

Akıllı Şehirler Meselesi
                    Resmi
Akıllı Şehirler MeselesiFatih Gündoğan
Önizleme