Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç Ve Cezaları

Enver Salihoğlu

Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlar genel olarak Merkezi Yönetim kadrolarında bulunan memurlarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Geçmişte disiplin cezaları yönünden aralarında bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Ancak 2021 yılında zabıta ve itfaiye personeli için yönetmeliklerle öngörülen disiplin cezaları kaldırılmış, böylece yerel yönetimlerde görevli bütün memurlar hakkında 657 sayılı Kanun'da sayılan disiplin cezaları ile özel kanunlarda yer alan disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıştır. Bununla birlikte, mevzuatta disiplin kurulları ve disiplin amirlerinin belirlenmesi ile ilgili farklı düzenlemeler getirilmiştir. Öte yandan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 2021 yılında yürürlüğe konulmuş, bu Yönetmelik'te bazı usul hükümleri değiştirilmiş, mahalli idarelerin disiplin amirlerinin ise ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bütün bu değişiklikler dikkate alınarak yenilenen bu kitabın sadece yerel yönetim memurlarının değil bütün devlet memurlarının yararlanabileceği uygulamaya yönelik bir kaynak olması amaçlanmıştır.

Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç Ve Cezaları
                    Resmi
Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç Ve CezalarıEnver Salihoğlu
Önizleme