Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları

Enver Salihoğlu

İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Enver Salihoğlu’nun yerel yönetimlerde çalışan 657 sayılı Kanun’a tabi personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili kaleme aldığı çalışma Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları ismiyle MBB Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Bu kitapta yerel yönetimlerin memur statüsündeki personelinin disiplin cezaları gerektiren eylemleri ile disiplin cezalarına ilişkin usul ve esaslar üzerinde durulmaktadır. Disiplin cezaları ile ilgili örnek olabilecek Danıştay kararlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine de yer verilmiştir.

Yerel yönetimlerde çalışan personel genel olarak Merkezi Yönetim personelinin tabi olduğu hukuki statüye tabi olmasıyla birlikte uygulanan disiplin cezaları da benzerdir. Ancak yürürlükteki mevzuata bakıldığında disiplin cezalarının çeşitleri, disiplin amirlerinin belirlenmesi ve disiplin kurullarının oluşumunda yerel yönetimlerle ilgili ayrı düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.

Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları
                    Resmi
Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin CezalarıEnver Salihoğlu
Önizleme