Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı Ve Uygulaması

Ruşen Keleş, Ömer Faruk Gençkaya

Yerel yönetimler, halka en yakın hizmet birimi olmalarının yanında,
“yönetsel etik değerlere ilişkin kazanımların sağlandığı” kurumsal
yapılar olarak; etkin bir (iyi) yönetişim unsurudur. Bir yandan, kamu
hizmetlerinin ölçek ekonomisi ve etkin kaynak kullanımı ilkeleri
çerçevesinde yerel yönetimler önem kazanmaktadır. Öte yandan,
yerel yönetimlerde hizmet sunum türlerinin çoğalması ve
karmaşıklaşması, bu süreçlerde çıkar çatışması ve etik tehditleri
artırmaktadır. Etkili bir etik altyapı (etik rejim) oluşturulması amacıyla,
yazılı düzenlemeler yanında, başta kararlı bir etik liderlik ile etkin
uygulama, değerlendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları gereklidir.
Vatandaşların kamu yönetimine güveni ve desteği, demokratik
standartlar ve yönetişim olmadan etik ilkelerin yaşama geçirilmesi ve
yolsuzlukla etkin mücadele olanaksızdır.

Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı Ve Uygulaması
                    Resmi
Yerel Yönetimlerde Etik Mevzuatı Ve UygulamasıRuşen Keleş, Ömer Faruk Gençkaya
Önizleme