Tüketici Bilinci

Kemal Ertuğrul Öztürk

Tüketicilerin sahip olduğu temel haklardan yola çıkılarak, tüketicilerin herhangi bir hak kaybı sonucunda mal veya hizmetleri sunanlara karşı bilinçli olmalarının yolları üzerine hazırlanan bir çalışma…

Bir toplumsal hayatın önemli unsurlarından biri olarak değerlendirebileceğimiz bir eylem olan hizmet alımı ya da satımı, paylaşılan şeylerin belli değerler ve adalet çerçevesinde; insan yaşamımın ya da insanca yaşamanın istisnasız her insanın hakkı olduğu varsayımıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. İnsanlık onuruna yakışan ve insanca yaşanan bir dünyayı gerçekleştirebilmeye yönelik gerçekleştirilen her alış verişte şüphesiz en önemli görev verilen hizmeti sunanlara düşmektedir. Ancak her alışveriş muhakkak ki; insanı ilgilendirdiğinden dolayı, tüketici hakları bu eylemlerin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Ve bunların hepsi ise temelde insan hakkına dayanmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel niteliklerinden en önemlilerinden birisi tüketiciyi korumaya yönelik yasal düzenlemelerinin olmasıdır. Tüketici hakları konusunda örgütlenme üstünde önemle durulmakta örneğin Avrupa Birliğinde “Haklarını bil, haklarını kullan” sloganı çerçevesinde hareket edilmektedir. Ülkemizde ise tüketicinin korunması konusu ise anayasamızın 172. maddesi ile "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" hükmü ile garanti altına alınmıştır. Yine aynı şekilde 1985 yılında kabul edilen “Evrensel Tüketici Hakları” da dâhil olduğumuz hak ve hükümlülüklerdendir. 

Yasal sınırlar içerisinde dâhil olduğumuz tüm bu haklar tüketicilerin herhangi bir şekilde hak kaybına uğradıkları kanaatine vardıklarında, takip edecekleri önemli çözüm yoları sunmaktadır. Her tüketici; kendi üzerine düşen sorumluluklarla hareket etmeli ve buna uygun davranmalıdır. 

Tüketici Bilinci
                    Resmi
Tüketici BilinciKemal Ertuğrul Öztürk
Önizleme