The Historical Development Of Local Government and Urbanism in Turkey

Selahattin Yıldırım

AUTHOR: Osman Nuri Ergin

EDITOR: Selahattin Yıldırım

An important publication which offer an insight into Turkish local government and urbanism experience…

Osman Nuri Ergin has made great contributions to the cultural and intellectual life of Turkey. He worked for 46 years at the Istanbul municipality where he made great contributions to the practical functioning of the municipality. During his work at the municipality he systemized the activities of the municipality, he set up an archive and started the studies on municipal training, he set up the municipal library of Istanbul, to which he donated 11.000 books and manuscripts and he published the Journal of the Istanbul Municipality. 

This book provides a summary of Osman Nuri Ergin’s publications on the subject of local government and urbanism in Turkey. It gives an idea with regard to his tremendous accumulation of knowledge and also the history of Turkish local government. The book holds its uniqueness by incorporating a dictionary in which English translation of some old Turkish words that have not been commonly used today. 

Türkiye’de Yerel Yönetim ve Şehirciliğin Tarihsel Gelişimi

Türkiye’nin yerel yönetim ve şehircilik deneyimine ışık tutan önemli bir çalışma…

Osman Nuri Ergin, Türkiye’nin kültürel ve entelektüel hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. 46 yıl boyunca görev aldığı İstanbul Şehremaneti’nde belediyenin pratik işleyişine katkıda sağlamıştır. Belediyede çalıştığı süre boyunca belediyenin faaliyetlerini sistematik bir hale getirmiştir. Belediye eğitimleri üzerine gerçekleştirilen araştırmaların arşivlenmesini sağlamasının yanı sıra 11.000 kitap ve el yazması bağışlanan İstanbul belediye kütüphanesini kurmuş ve İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nı yayınlamıştır.

Bu kitap, Türk yerel yönetim tarihinde çok önemli bir yeri olan Osman Nuri Ergin’in belediyecilik ve şehircilik konusundaki eserlerinin özetini sunmakta ve hem Türk yerel yönetim tarihi hem de Osman Nuri Ergin’in muazzam müktesebatı konusunda fikir vermektedir. Kitap günümüz Türkçesinde de artık yaygın olarak kullanılmayan bazı kelimelerin İngilizce karşılığını veren bir sözlük de içerdiği için alanındaki eşsizliğini muhafaza etmektedir.

The Historical Development Of Local Government and Urbanism in Turkey
                    Resmi
The Historical Development Of Local Government and Urbanism in TurkeySelahattin Yıldırım
Preview