Sivil Toplum ve Yerel Yönetim Üstüne

Selahattin Yıldırım

Sivil Toplum ve Yerel Yönetim Üstüne kitabında genel olarak sivil toplum kavramı, Türkiye’de sivil toplum düşüncesi ve pratiği, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), yerel yönetim ve yerel yönetim ile sivil toplum ilişkisi üzerine Selahattin Yıldırım tarafından kısaca değinilmiştir.

Sivil toplum ve yerel yönetim ilişkisi konusunda farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Bu görüşler, yerel yönetimlerin bir sivil toplum kuruluşu saymaktan onun politik toplum ya da devletin bir uzantısı olarak görmeye dek uzanmaktadır. Bu kitapta bu görüşlere farklı katkılarda bulunulmaktadır.

Sivil Toplum ve Yerel Yönetim Üstüne
                    Resmi
Sivil Toplum ve Yerel Yönetim ÜstüneSelahattin Yıldırım
Önizleme