Osman Nuri Ergin’den Türk Belediyecilik ve Şehircilik Tarihi Üstüne Seçmeler

Osman Nuri Ergin Editör: Selahattin Yıldırım

Türkiye’nin yerel yönetim ve şehircilik deneyimine ışık tutan önemli bir çalışma…

Osman Nuri Ergin, Türkiye’nin kültürel ve entelektüel hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. 46 yıl boyunca görev aldığı İstanbul Şehremaneti’nde belediyenin pratik işleyişine katkıda sağlamıştır. Belediyede çalıştığı süre boyunca belediyenin faaliyetlerini sistematik bir hale getirmiştir. Belediye eğitimleri üzerine gerçekleştirilen araştırmaların arşivlenmesini sağlamasının yanı sıra 11.000 kitap ve el yazması bağışlanan İstanbul belediye kütüphanesini kurmuş ve İstanbul Şehremaneti Mecmuası’nı yayınlamıştır.

Bu kitap, Türk yerel yönetim tarihinde çok önemli bir yeri olan Osman Nuri Ergin’in belediyecilik ve şehircilik konusundaki eserlerinin özetini sunmakta ve hem Türk yerel yönetim tarihi hem de Osman Nuri Ergin’in muazzam müktesebatı konusunda fikir vermektedir. Kitap günümüz Türkçesinde de artık yaygın olarak kullanılmayan bazı kelimelerin İngilizce karşılığını veren bir sözlük de içerdiği için alanındaki eşsizliğini muhafaza etmektedir.

Osman Nuri Ergin’den Türk Belediyecilik ve Şehircilik Tarihi Üstüne Seçmeler
                    Resmi
Osman Nuri Ergin’den Türk Belediyecilik ve Şehircilik Tarihi Üstüne SeçmelerOsman Nuri Ergin Editör: Selahattin Yıldırım
Önizleme