Local Government and Democracy

Selahattin Yıldırım

Dili: İngilizce

“Yerel Yönetim ve Demokrasi” konusundaki bu çalışma, öncelikle bir öğrenme, anlama ve bunu anlatarak başkaları ile paylaşma çabasını dile getiriyor. Çalışma, ayrıca, Türkiye’de bu alanda yürütülen düşünsel çabaların ortak bir anlayışa kavuşturulabilmesi girişimlerine katkıda bulunabilmek “rüyasını” taşıyor.

Bu çalışmada, aynı zamanda, yerel yönetim ve demokrasiyi geliştirici belirli strateji, program ve değişik somut uygulama örneklerine de yer verilmeye özen gösteriliyor.

Kentleşme günümüzde oldukça hızlı bir gelişim gösteriyor. 2050 yılına varmadan dünyanın kentsel alanlarında yaşayacak nüfusun oranında hızlı bir artış bekleniyor. 1970 yılında dünya nüfusunun %38’i kentlerde yaşarken, 2014 yılında bu oran %54’e ulaştı ve beklentiler, 2050 yılında şehirlerde yaşayan toplam nüfus oranının %66’ya ulaşacağı yönünde. Değişik ülke ve bölgelerin kentleşme deneyimleri arasında önemli toplumsal, siyasal, ekonomik ve tarihsel farklılıklar bulunmasına rağmen, bu deneyimler birçok ortak noktaya da sahip bulunmaktadırlar.

Kentsel alanların sahip oldukları bu temel ortak noktalarının başında, onların büyük ölçüde kendi ulusal yapılarını belirleyici rol üstlenmeleri ve uluslararası arenada da giderek artan bir etkinliğe sahip olmaları geliyor.

Yerel oluşumların çok uzaklardaki olaylarca biçimlenmesi ve yerel oluşumların bu olayları biçimlendirmesi olarak tanımlanabilecek olan küreselleşme kuşkusuz yeni bir olgu değil. Ancak bugünün uluslararasılaşma sürecini dünkünden ayıran şey, onun çok daha yoğun, çok boyutlu ve daha evrensel bir nitelik kazanmasıdır. Bunun sonucu da, artık bugünün dünyasında yaşayan ortalama herhangi bir ülke yurttaşı için, siyasal ve sosyal hayatın, sadece yerel ve ulusal dünyanın birçok ülkesinde ve bir uğraş olmaktan çoktan çıkmış bulunmasıdır.

Ülkemizde değişik siyasal anlayış ve görüşler arasında yerel yönetim ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi konusunda bir konsensüs oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak, demokrasi ve bu yeni modelin temel taşı niteliğindeki yerel yönetim arasındaki ilişki yepyeni bir anlam kazanmaktadır.

Local Government and Democracy
                    Resmi
Local Government and DemocracySelahattin Yıldırım
Preview