Kentsel Dönüşüm Politikaları Ve Finansman Modelleri

Ayça Doğaner

MBB Kültür Yayınları, Şehir Politikaları Merkezi’nin desteklediği doktora tez projesi olan Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman Modelleri’nin kitabını yayınladı. Dr. Ayça Doğaner’in hazırladığı çalışma; kentsel dönüşümün iktisadi boyutlarını aktararak, yaşanan ve yaşanacak olan kentsel dönüşüm uygulamalarında finansal boyutta yapılacakların belirlenmesini amaçlıyor.

Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörü, oluşturduğu katma değer ve istihdama sağladığı katkılar ile oldukça önemlidir. İnşaat sektörü, kendisi ile birlikte diğer birçok iş sektörünü de hareketlendirdiğinden ülkelerin gelişmesi ve kalkınması açısından da oldukça önemlidir. 

Türkiye’nin önemli ölçüde deprem kuşağında yer almakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, düzensiz, sağlıksız, afet riski taşıyan, can ve mal güvenliği olmayan, kentsel altyapı hizmetlerinden yoksun, imar mevzuatlarına aykırı oluşan söz konusu çarpık kentler, birçok kişinin olumsuz etkilendiği hale bürünmüştür. Bu kapsamda, ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan, afet riski taşıyan yapıların dönüştürülmesi gerekmektedir. Yapılacak olan dönüşüm çalışmaları, yalnızca fiziki yenilemeyi ya da yıkıp yeniden yapmayı değil, kapsamlı bir sosyal, kültürel, çevresel yapılanmayı da içermelidir.

Kentsel dönüşüm yapan firmaların, kentsel dönüşümde finansman yöntemleri araştırılarak, geleceğe yönelik bulgular ele alınan kitapta, iktisadi bir bakış açısıyla kentsel dönüşümün uygulama sürecinin iktisadi boyutunun kurulması açısından literatüre katkı sağlayacak ve özellikle ülkemiz literatüründe daha değinilmemiş olan finansman yönü analiz edilmiştir. 

Kentsel Dönüşüm Politikaları Ve Finansman Modelleri
                    Resmi
Kentsel Dönüşüm Politikaları Ve Finansman ModelleriAyça Doğaner
Önizleme