Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi

Seyhan Bilir Güler, Mahmut Güler

Mahmut Güler’in editörlüğünde genç bir akademisyen grup tarafından kaleme alınan Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi eseri emsalleri arasında önemli bir çalışma olarak yerini almaktadır. 

Kiatp, okuyucuya Edirne’nin tarihi, coğrafi özellikleri, sosyoekonomik durumu, sanayi yapısı hakkında tanıtıcı (descriptive) bilgi vermenin yanı sıra, tarihsel süreç içerisinde Osmanlı Dönemi’nden başlayarak cumhuriyetin ilanından bugüne kadar; Edirne’nin toplumsal, kültürel dokusu, yaşanılan göçler ile bu göçlerin yaratmış olduğu çatışma ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması gibi temel kentsel sorunlar konusunda analitik ve düşündürücü bilgiyi de yeniden üretmiştir. Bu anlamda eserin entelektüel genişliği ve kapsamı bakımından bilim dünyasına derinlik kazandıracağı ön görülmektedir.

Bu kitap çalışması kapsamında yazarların en önemli dokunuşlarından biri de Edirne ile ilgili yerel yönetim, kentleşme ve belediyecilik alanlarında geçmişten bugüne ve hatta geleceğe yönelik referans teşkil edecek tespit ve  değerlendirmeleridir. Eser, bir Edirne Monografisinin ötesinde çok değerli belge incelemeleri ve büyük veri uygulaması ile analitik bilgilere, şehircilik anlamında inovatif çözümlere ve mesajlara sahiptir

Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne Monografisi
                    Resmi
Kentleşme ve Yerelleşme Sürecinde Edirne MonografisiSeyhan Bilir Güler, Mahmut Güler
Önizleme