Kent ve Kent Hakkı Üstüne

Selahattin Yıldırım

Bu kitapta kent hakkı kavramının yaratıcısı Henri Lefebvre’nin düşüncesinin temel nitelikleri üzerine eğilen ve Lefebvre’nin metinlerindeki kent hakkı kavramını inceleyen Selahattin Yıldırım, okuru kent ve kent hakkı üzerine düşünmeye davet ediyor. David Harvey, Peter Marcuse, İlhan Tekeli gibi isimlerin görüşlerinden hareketle, kenti ve kent hakkı kavramını ulusal ve uluslararası bağlamlarından koparmadan ele alıyor.

Kent ve Kent Hakkı Üstüne
                    Resmi
Kent ve Kent Hakkı ÜstüneSelahattin Yıldırım
Önizleme