Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi

Mikdat Kadıoğlu

Kentlerde sellerin etkilerinin çoğunun olumsuz olduğu ve kesinlikle önümüzdeki birkaç on yıl içinde daha da kötüleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerde küresel iklim değişikliğine ve bunun sosyo-ekonomik sonuçlarına uyum sağlamaya ihtiyaç vardır. Gelecekteki değişimlerin doğal belirsizlikleri karşısında bile değiştirilebilecek prosedürleri tasarlanmalıdır. Uyarlama, doğal ve beşeri sistemlerin iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerine karşı direncini arttırmayı amaçlamalıdır.

Bu çalışmada hazırlanan ve yerel makamlara sunulan kent selleri kontrol listesi, bu konudaki çalışmaların ilk versiyondur. Bu kontrol listesi, yerel yönetimlere ve onlara mühendislik hizmeti sunanlara, sürdürülebilir sel yönetimi eylemlerini belirtmek için temel adımları ve metodolojileri ana hatlarıyla ve sırasıyla yürütmek için sadece bir rehberlik sağlar. 

Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi
                    Resmi
Kent Selleri Yönetim ve Kontrol RehberiMikdat Kadıoğlu
Önizleme