İnsan Hakları ve Yerel Yönetim Üstüne

Selahattin Yıldırım

Selahattin Yıldırım bu kitapta insan hakları kavramını yasal, felsefi gelişimi ve günümüzde taşıdığı anlamlar bağlamında inceleyerek kavramı tarihsel bir düzleme oturttuktan sonra, insan haklarının küreselleşmesini Noam Chomsky, Susan George gibi isimler üzerinden incelemekte. Yerel yönetim ve insan hakları ilişkisini irdeleyen Yıldırım, yerel yönetimin insan hakları bağlamında öneminden ve bu bağlamda hem engelleyici hem korucu rollerinden bahsetmektedir.

İnsan Hakları ve Yerel Yönetim Üstüne
                    Resmi
İnsan Hakları ve Yerel Yönetim ÜstüneSelahattin Yıldırım
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

International Urban Forums and Conferences

English version of the 14th issue of Şehir&Toplum

Belediye Meclis Üyeleri için Rehber

İbrahim Kapaklıkaya