II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri

Ahmet Cihat Kahraman

Su Ürünleri ana temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda 55 konuşmacı 2 gün boyunca Marmara Denizi’ne ilişkin farklı yaklaşımları değerlendirdi. II. Marmara Denizi Sempozyumu’nda görüşülen konular ve sunulan bildiriler bu kaynakta derlendi.

II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri
                    Resmi
II. Marmara Denizi Sempozyumu BildirileriAhmet Cihat Kahraman
Önizleme