İç Denetim: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları

M. Cemil Arslan

Büyükşehir belediyeleri harcamalarının toplam kamu harcamaları içinde artan bir seyir izlemesi, etkin ve verimli bir iç kontrol – iç denetim sisteminin kurulmasına ilişkin gerekliliği artırmıştır.

Yerel yönetimler, bilhassa büyükşehir belediyeleri, altyapı yatırımlarından toplu ulaşım hizmetlerine, kültür, sanat ve spora yönelik hizmetlerden meslek edindirme kurslarına, uluslararası kardeş şehir ilişkilerinden çevre düzenlemelerine kadar geniş ve yaygın bir alanda faaliyet göstermekte ve kamu yatırımları içindeki toplam payları günden güne artmaktadır.  Diğer etkenlerin yanında büyükşehir belediyeleri harcamalarının toplam kamu harcamaları içinde artan bir seyir izlemesi, etkin ve verimli bir iç kontrol – iç denetim sisteminin kurulmasına ilişkin gerekliliği artırmıştır. Fakat bu çabanın yeni çatışma alanları üretmemesi ve beklenen faydayı sağlaması için önyargısız ve serinkanlı bir gözden geçirme, değerlendirme sürecinin de başlatılması gerekmektedir. 

İç Denetim: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları
                    Resmi
İç Denetim: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim UygulamalarıM. Cemil Arslan
Önizleme