Göçmen Çocuk Için Bir Şehir

Ezgi Küçük

Şehirlerin, göçmen çocuklarla ilişkisi bağlamında ele alındığı 2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi çıktıları Göçmen Çocuk için Bir Şehir kitabında sunuluyor.

2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi, göçmen çocukların şehirde karşılaştıkları sorunların fark edilmesi ve bunlara çözüm önerileri oluşturulması açısından yerel yönetimler, akademisyenler, uzmanlar ve tasarımcılardan oluşan önemli bir platform oldu. Çocuk, kentleşme ve göç alanlarında çalışan kıymetli akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve yerel yönetim uzmanlarını göçmen çocuklarla bir araya getirdi. Psikososyal destek ve sosyal uyum; çalışma ve erken yetişkinlik; eğitim ve şehir ile belediye hizmetleri gibi ana temalar çerçevesinde pek çok değerli öneri sunan çalıştay raporları; atölye çalışmalarının çıktıları ve uzmanların bildirileri, İngilizce ve Arapça özetleriyle birlikte bu kitapta bir araya getirildi.

Göçmen Çocuk Için Bir Şehir
                    Resmi
Göçmen Çocuk Için Bir ŞehirEzgi Küçük
Önizleme