Çocukların Şehri Üzerine

Yasemin Çakırer Özservet, Ezgi Küçük

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor. “Çocukların Şehri Üzerine”, şehrin en önemli kullanıcıları olan çocuklara nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini soruyor. Çocuklar için, şehir hayatında yaşadıkları engellerin keşfi ve bu engelleri aşmak üzere çözüm önerileri, projeler ve uluslararası örnekleri sunuyor.

Katılımcı ve sürdürülebilir bir şehir yönetimi, ancak tüm kullanıcılarına cevap verebilecek hassasiyette düzenlemeler ile mümkündür. Şüphesiz insanlığı bulunduğu yerden alıp daha iyi bir noktaya götürecek olan, başkaları için ne yaptığımız ve insanların onlar için ne yapmamızı istediklerini sormakla gelecektir. Bu kitap, bu soruları çocuklar için soruyor; şehrin en önemli kullanıcıları olan çocuklara soruyor. Çocuklarımıza yaşanabilir şehirler bırakmak; yerel yönetimler, akademisyenler ve uygulamacılar, kısacası yetişkinler olarak çocukların ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini dinlemekten geçiyor. Çocukların Şehri Üzerine kitabı, şehri yönetenler ve şehir üzerine çalışanların farkındalığını arttırmak üzere hazırlanmıştır. Çocuk ve şehir ilişkisi; çocukların şehir yönetimine katılımı ve çocuk şehir ilişkisinde tasarım ile psikoloji alanları irdelenmiştir. Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinden fazlasını oluşturan çocuklar için, şehir hayatında yaşadıkları engellerin keşfi ve bu engelleri aşmak üzere çözüm önerileri, projeler ve uluslararası örnekleri sunan bu kitap; “Çocuk için Çocukla Birlikte” sloganı ile yola çıkılmış, uzmanların ve çocukların katılımları ile gerçekleşmiş bir dizi çalıştay raporunu da içermektedir.

Çocukların Şehri Üzerine
                    Resmi
Çocukların Şehri ÜzerineYasemin Çakırer Özservet, Ezgi Küçük
Önizleme