Belediyelerin Ücretsiz ve İndirimli Hizmetleri

Enver Salihoğlu
Belediyelerin Ücretsiz ve İndirimli Hizmetleri: Yerel Yönetimlerin Ücrete Tabi Mal ve Hizmetlerinin Ücretsiz veya İndirimli Sunulması

Yerel yönetimlerin ücretsiz ya da indirimli olarak sunduğu hizmetlerin ele alındığı "Belediyelerin Ücretsiz ve İndirimli Hizmetleri: Yerel Yönetimlerin Ücrete Tabi Mal ve Hizmetlerinin Ücretsiz veya İndirimli Sunulması" isimli eser, MBB Kültür Yayınlarından çıktı.

Kamu tarafından sağlanan temel hizmetlerle ticari amaçlarla üretilen mal ve hizmetler arasındaki denge ve belediyelerin, ticari hizmetlerin finansmanı ve sürdürülebilirliği konularında dikkate alması gereken önemli noktalar, kitapta detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Kitap, yerel yönetimlerin ürettiği ücrete tabi mal ve hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması konusunu ele almanın yanı sıra, bu uygulamaların kanuni dayanaklarına da ışık tutmaktadır. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir şekilde hizmet sunumunu nasıl sağlayabileceği konusunda önemli perspektifler sunan eser, kamu yönetimi alanında yeni bir bakış açısı getirmektedir.

"Belediyelerin Ücretsiz ve İndirimli Hizmetleri: Yerel Yönetimlerin Ücrete Tabi Mal ve Hizmetlerinin Ücretsiz veya İndirimli Sunulması", yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukların üstesinden gelme stratejilerine dair kapsamlı bir bakış sunmaktadır.

Bu değerli kaynağı, mbbkulturyayinlari.com üzerinden dijital olarak da temin edilebilirsiniz. 

Belediyelerin Ücretsiz ve İndirimli Hizmetleri
                    Resmi
Belediyelerin Ücretsiz ve İndirimli HizmetleriEnver Salihoğlu
Önizleme