Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler

Hayrettin Güngör

Borçlanma bir gelir elde etme yöntemi değil, finansman ve kaynak temin etme yöntemidir. Borçlan­ma, ileride yapılacak olan bir hizmetin daha önceye alınmasında fayda ve maliyet analizi yapılarak kamu yararı görülmesi halinde finansman temini amacıyla başvurulan bir yöntemdir.
Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenmiştir. İdari ve mali özerkliği olan bele­diyelerin müstakil bütçeleri vardır. Belediyeler görev ve hizmetleri yerine getirirken gerek duymaları halinde borçlanma yoluna gidebilecekleri gibi, bazı iktisadi faaliyetlerde de bulunabilir veya ortaklık ve üyelik kurabilirler. Bu kitapta belediyelerin borçlanması, arsa ve konut üretimi ile şirket, işletme, kooperatif, dernek ve vakıf, sendika kurması, ortaklığı ve üyeliği konuları uygulayıcılara yönelik olarak sade bir dille ve mümkün olduğunca örnekli anlatılmaya çalışılmıştır. Açıklamalar ve yorumlar varsa yargı kararlarıyla desteklenmiştir. Bu yönüyle “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” isimli eser şimdiye kadar alanında yazılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini de taşımaktadır.
gizle

Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler
                    Resmi
Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi GirişimlerHayrettin Güngör
Önizleme