Belediye Zabıtası Temel Mevzuatları

Sadettin Özyazıcı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi, bir belediye kurulurken olmazsa olmaz birimleri sayarken belediye zabıtalarını da belediyenin temel taşları arasında sayılmıştır. Aynı Kanun’un 51’inci maddesinde ise belediye zabıtalarının görev ve yetkileri sayılarak “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir...” hükmü ile zabıta hizmetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülmesi gerektiği belirtilmiştir. Belediye zabıtalarına 2021 yılında “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” tarafından güncellenen “Belediye Zabıta Yönetmeliği” bir takım görevler verdiği gibi, ülkemizde yürürlükte bulunan 150’den fazla kanun ve yönetmelik de ayrıca görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu kitap, belediye zabıtalarının ilgili konulara ulaşılabildiği bir kaynak sunuyor.

Belediye Zabıtası Temel Mevzuatları
                    Resmi
Belediye Zabıtası Temel MevzuatlarıSadettin Özyazıcı
Önizleme