Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Enver Salihoğlu

Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin sağlanmasıdır. Yurttaşları ilgilendiren her türlü üretim, tüketim, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu kapsamda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının açılan yerlerin denetlenmesi görev ve yetkisi il özel idareleri ve belediyelere verilmiştir.
 
İş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili olarak belediye personeline verilen derslerin genişletilmiş biçimidir. Tamamen özgün ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitabın yetkili idarelerin görevlilerine olduğu kadar iş yeri sahiplerine de rehberlik etmesi amaçlanmıştır. Konu, ilgili bölümlerde tarih ve sayıları verilen İçişleri Bakanlığının genelge ve görüşleri, yayınlanmış ve yayınlanmamış idari yargı kararları ile zenginleştirilmiş, gerektiğinde kişisel yorumlara yer verilmiştir.

Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
                    Resmi
Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma RuhsatlarıEnver Salihoğlu
Önizleme