Belediye Başkanı İçin Rehber: Yeni Seçilen Belediye Başkanına Kısa Bilgiler

Enver Salihoğlu

Belediye Başkanının adaylık sürecinden itibaren izlemeleri gereken adımları, taşımaları gereken şartları, üstlenmiş oldukları görev, yetki, sorumluluk ve hakları için yol göstermeyi amaçlayan Belediye Başkanı İçin Rehber: Yeni Seçilen Belediye Başkanına Kısa Bilgiler yayımlandı. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Yerel Yönetim Akademisi Dizisi kapsamında yayımlanan rehber, Enver Salihoğlu tarafından hazırlandı. 

Rehber, belediye başkanlarının sorumlulukları, görevleri ve hukuki konulardaki kısa ve öz bilgileriyle birlikte, yönetimle ilgili mevzuat ve muhtemel sorunlara çözüm önerilerini içermektedir. Rehber, belde geleceğini, insan refahını ve yaşam standartlarını etkileyen önemli kararları alırken belediye başkanlarının sahip olması gereken görev ve yetkileri vurgulayarak, yerel demokrasinin önemli aktörleri olduklarını hatırlatmaktadır.

Bu değerli kaynağı, seçkin kitabevlerinden temin edilebilirsiniz.

“Yerel yönetim süreçlerinde başarılı olabilmek için önemli stratejiler, iletişim becerileri ve karar alma süreçleri gibi konulara hâkim olmak gerekir”

“Belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanının, belediyenin depremle ilgili plan ve çalışmaları hakkında bilgi alması gerekir.”

“5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 17. maddesine göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanı büyükşehir belediyesi başkan vekili olamaz.”

“Belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı ücret karşılığı bir işte çalışamaz.”

Rehberin İçeriği:

 • Belediye Başkanının İlk Günleri             
 • Belediye Başkanının ve Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri
 • Belediye Meclisinin ve Büyükşehir Belediye Meclisinin Görevleri
 • Belediye Encümeni-Büyükşehir Belediye Encümeni
 • Belediye Personelinin Atanması
 • Belediye Başkanının Yetki Devri
 • Belediye Başkanının Hakları
 • Belediye Başkanının Yapamayacağı İşler ve Görevler
 • Belediye Başkanı ve Belediye Yöneticilerine Öneriler
Belediye Başkanı İçin Rehber: Yeni Seçilen Belediye Başkanına Kısa Bilgiler 
                    Resmi
Belediye Başkanı İçin Rehber: Yeni Seçilen Belediye Başkanına Kısa Bilgiler Enver Salihoğlu
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

International Urban Forums and Conferences

English version of the 14th issue of Şehir&Toplum

Belediye Meclis Üyeleri için Rehber

İbrahim Kapaklıkaya