Afet Yönetimi

Mikdat Kadıoğlu

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun hazırladığı “Afet Yönetimi: Beklenmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek” kitabının, devam eden yoğun talebi karşılamak amacıyla 3. baskısı yapıldı. Kitapta, afetlerin üstesinden gelinebilmesi için afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında yapılacak olanlar kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama çerçevesi içerisinde irdelenmektedir.

Afet Yönetimi
                    Resmi
Afet YönetimiMikdat Kadıoğlu
Önizleme