Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), üye belediyelerinin 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi içinde yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lar) yönelik farkındalıklarını ölçmek, SKA’lara ilişkin kurum içi yürüttükleri çalışmaları ve SKA’ları gerçekleştirmede hangi kurumlarla iş birliği yaptıklarını ortaya çıkarmak ve SKA’ların gerçekleşmesi için yapılan iyi uygulamaları tespit etmek amacıyla Mayıs – Haziran 2021 tarihleri arasında “Yerel Yönetimler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çalışmaları Araştırması” yürütmüştür.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen araştırmanın ilk ayağında belediyelerin farkındalık seviyesini, SKA çalışmalarını ve yönetişimini ortaya çıkarmaya yönelik soruları içeren SKA online anket çalışması yürütülmüştür. İkinci ayağında ise bilgi formu aracılığıyla belediyelerin SKA’lara yönelik geliştirdiği iyi uygulamalar toplanmıştır. Toplam 12 ilde (Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) yer alan MBB üyesi büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinde gerçekleştirilen araştırmanın bulguları “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği” başlıklı raporda sunulmuştur. Rapor, Türkiye’de belediyelerin küresel amaçlara yönelik farkındalıklarını ve SKA’ları kurumsal yapılanmalarına ve çalışmalarına ne derece entegre ettiklerini ortaya koyan ilk çalışmadır.

İngilizcesi için: https://mbbkulturyayinlari.com/raporlar/local-governments-sustainable-development-goals-activities-research/

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği
                    Resmi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi: Marmara Bölgesi Örneği
Önizleme