Şehir & Toplum - 2017

Sayı 8

Şehir & Toplum dergisinin 8. sayısı Erbay Arıkboğa dosya editörlüğünde “Katılımcılık” dosya konusuyla çıktı. Günümüzde giderek ön plana çıkan yönetişim meselesinin toplum, yerel yönetimler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve yönetim birlikleri özelinde kapsamlı bir şekilde ele alındığı bu sayıda, katılım konusundaki açmazlar, fırsatlar; katılımcılığı arttırmak ve geniş kesimlere yaymak için uygulanabilecek adımlar okurların ilgisine sunuluyor.

İçindekiler:

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMETİN ÖTESİNDE KATILIMCILIK BULUNUYOR - İlhan Tekeli

YENİ İKTİDAR KARŞISINDA KATILIM AÇMAZLARI VE FIRSATLARI - Savaş Zafer Şahin

KENTSEL SİYASETİN YENİ SLOGANI: YÖNETİŞİM - Çiğdem Aksu Çam

TÜRKİYE’NİN KENT KONSEYİ DENEYİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Hasan Soygüzel

KATILIM VE YÖNETİŞİM MEKANİZMASI OLAN KENT KONSEYLERİ - İkbal Polat

ALİ FARUK GÖKSU İLE KATILIM, UZLAŞMA VE MEKANSAL ÜRETİM ÜZERİNE - Röportaj: Ezgi Küçük

YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ ÜSTÜNE - Erbay Arıkboğa

Ek: YEREL YÖNETİMLERE KATILIMLA İLGİLİ AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI EK PROTOKOLÜ

Şehir & Toplum - 2017
                    Resmi
Şehir & Toplum - 2017Sayı 8
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar