Şehir & Toplum - Sayı 26

Belediyelerde Mali Yönetim
Şehir & Toplum’un 26. sayısı “belediyelerde mali yönetim” konusuyla okurlarla buluştu. Bu sayıda yerel yönetimlerin artan ve çeşitlenen bu hizmetleri sağlamak için gerekli mali yükleri nasıl karşılayabilecekleri ve finansman kaynaklarını nasıl çeşitlendirebileceklerini odağına alıyor.

Kentlerdeki nüfus artışı, sıklığı ve şiddeti artan sosyal, ekonomik ve çevresel risk ve krizler yerel yönetimleri su, ulaşım, altyapı, hava kirliliği, konut, afet vb. çok çeşitli sorunlarla başa çıkmak durumunda bırakıyor. Buna ek olarak küreselleşme ve kentler arası rekabet ile kent sakinlerinin artan ihtiyaç, beklenti ve talepleri yerel yönetimlere daha fazla görev ve sorumluluk yüklüyor. Hem tüm risk ve sorunların üstesinden gelmek hem de artan ihtiyaç ve talepleri yönetebilmek adına yeterli mali kaynaklara sahip olunması önem arz ediyor. 

Bu bağlamda Şehir & Toplum’un “Belediyelerde Mali Yönetim” konulu 26. sayısında yerel yönetimlerin artan ve çeşitlenen bu hizmetleri sağlamak için gerekli mali yükleri nasıl karşılayabilecekleri ve finansman kaynaklarını nasıl çeşitlendirebileceklerini odağına alıyor. Buna ek olarak yeterli finansman kaynaklarına erişme ve sahip olmanın yanı sıra ilgili kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için yararlı olabilecek farklı yaklaşımları ve vatandaşların beklentilerinin dikkate alınarak katılımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması gibi konuları gündemine taşıyor.

Dergide Yer Alan Makaleler:

 • EKONOMİK BÜYÜME İÇİN YEREL ALTYAPI OLUŞTURMAK: FİNANSMAN SEÇENEKLERİ - Anwar Shah, Serdar Yılmaz
 • TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN GELİR YAPISI: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ - Ülkü Arıkboğa
 • MALİ TEVZİN - MALİ ÖZERKLİK VE SINIRLI KAYNAKLAR - İbrahim Attila Acar
 • KENTSEL RANTI VERGİLENDİRME ARACILIĞIYLA YÖNETEREK KENTLEŞMEYİ YÖNLENDİRMEK VE YEREL YÖNETİMLERE KAYNAK ÜRETMEK: ARSA DEĞERİ VERGİLENDİRMESİ - Başak Atan
 • BELEDİYELERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ UYGULAMASI VE YAŞANAN GÜÇLÜKLER HAKKINDA GÖZLEMLER - Elif Ayşe Şahin İpek
 • YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA DENEYİMİ - Çiğdem Akman
 • YEREL BİRİMLERDE KATILIMCI BÜTÇE: ÖZELLİĞİ VE SORUNLARI - Nihat Falay, Ayşe Hande Gönüleren
 • BELEDİYELER İÇİN YENİLİKÇİ BİR SATIN ALMA VE SOSYAL POLİTİKA ÖNERİSİ: SOSYAL SATIN ALMA - Doğan Çelik
 • TEMEL GELİR İNSAN HAKLARININ YERELLEŞTİRİLMESİNDE BİR ARAÇ OLABİLİR (Mİ?) - M. Cemil Arslan
 • KÜRESEL FİNANS MİMARİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR: İSTANBUL FİNANS MERKEZİ - Mehmet Onur Partal, Ebru Hişt
Şehir & Toplum - Sayı 26
                    Resmi
Şehir & Toplum - Sayı 26Belediyelerde Mali Yönetim
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum - Sayı 27

"Balon mu Değil mi?" MARUF23 Özel Sayısı

Şehir & Toplum - Sayı 24

Yerel Diplomasi