Şehir & Toplum - Sayı 24

Yerel Diplomasi

Şehir & Toplum dergisinin 24. sayısı "Yerel Diplomasi" dosya konusuyla yayımlandı.

Kentler çeşitli sorunların kümelendiği alanlar olarak düşünülebileceği gibi, bu sorunlara yönelik çözümlerin de kuluçkası durumunda. Kentlerin mustarip oldukları ortak küresel problemler ve krizler ya da farklı bölgelerde karşılaşılan ancak kesişen yerel sorunlar düşünüldüğünde, yerel yönetimlerin birbirilerine aktarabilecekleri ve verebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri birçok husus var. Bu da yerel diplomasiyi şehirler ve yerel yönetimler için önemli bir araç haline getirmekte.    

Yerel diplomasi meselesini odağına alan ve uluslararası ilişkiler bağlamında yerel diplomasinin oynadığı rolün değerlendirildiği bu sayı kapsamında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgeler ve mevzuat mercek altına alınırken ulusal dış politika ile yerel yönetimlerin diplomasi faaliyetleri arasındaki ilişki inceleniyor. Kentlerin yerel diplomasi kapsamında kurdukları iş birlikleri, yer aldıkları projeler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ve Türkiye’de yerel diplomasi alanında yürütülen faaliyetler belirtilirken uluslararası kent ağları, şehir eşleştirme ve kardeş şehir ilişkilerinin önemi ve örneklerine değinilerek uluslararası etkinlikler ve ödüller gibi yerel diplomasi araçları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Dosya konusundaki makalelerin yanı sıra 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Marmara Urban Forum’da (MARUF21) Charles Landry’nin gerçekleştirdiği konuşma ve yerel yönetimlerin yönetim kademesindeki kadın temsiline dair bir değerlendirme de bu sayıda yer almakta.

Dergi İçeriği:

Yerel Diplomasi ve Türkiye’deki Yansıması – Mesut Özcan

Küreselleşen Kent Diplomasisinin Analizi – Birgül Demirtaş

Yeni Nesil Diplomasi Aracı Olarak Bir Klasik Uygulama: Şehir Eşleştirme – Bülent Özcan

Avrupa Konseyi ve Türk Yerel Yönetimleri – Yusuf Erbay

Belediyelerde İyi Yönetişim ve Avrupa Yerel Yönetişim Mükemmellik Markası – İnan İzci, Merve Ağca

“Yerel Gündem 21”den “Yeni Kentsel Gündem”e – Sadun Emrealp

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yerel Diplomasi – Yasemin Okay

Dönüşen Diplomaside Kentlerin Kolektif Sesi: Uluslararası Kent Ağları – Özge Sivrikaya

Kitap İncelemesi: Dünyayı Belediye Başkanları Yönetseydi – M. Cemil Arslan

Barcelona Metropolitan Alanı Gibi Metropol Yönetimlerin Uluslararasılaşması – Xavier Tiana

Yerel Diplomasinin Araçları: Uluslararası Etkinlikler ve Ödüller – Merve Ağca

Yaratıcı Bürokrasi – Charles Landry

Şehremaneti (Belediye) Kime Emanet? – Ayşe Kaşıkırık

Şehir & Toplum - Sayı 24
                    Resmi
Şehir & Toplum - Sayı 24Yerel Diplomasi
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum - Sayı 27

"Balon mu Değil mi?" MARUF23 Özel Sayısı

Şehir & Toplum - Sayı 26

Belediyelerde Mali Yönetim