Şehir & Toplum - Sayı 23

Gıda Krizi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Şehir & Toplum dergisinin yeni sayısı “Gıda Krizi” dosya konusuyla okurlarla buluştu.

Tüm dünyada, insana ve kente dair birçok hususu yeniden düşünmemize neden olan COVID-19 pandemisi, hemen yanı başımızda vuku bulan Rusya-Ukrayna Savaşı, artan enerji ihtiyacı, yükselen enflasyonla birlikte mevcut gıda sistemlerinin ne kadar kırılgan olduğunu tekrar ortaya koydu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Şehir & Toplum’un yeni sayısı “Gıda Krizi” meselesine odaklanıyor ve gıda ile ilgili tüm konular ekseninde bütüncül bir bakış ortaya koymayı amaçlıyor. Bu kapsamda gıdanın ve gıda sistemlerinin insan hayatındaki yeri, yolculuğu ve dönüşümü; çeşitli açılardan kent ve gıda arasındaki ilişki ve başta belediyeler olmak üzere sürdürülebilir gıda politikalarının geliştirilmesinde yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerinde duruluyor. Durum tespiti ve sorunlar kadar çözümlere de odaklanılan sayı kapsamında küresel ve yerel gıda krizleri karşısında neler yapılabileceği ve nasıl bir yol haritası ile ilerlenebileceğine yönelik önerilerde de bulunuluyor. Gıda konusuna yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi ve katılımcı pratiklerin geliştirilmesi de yine bu sayıda yer alan konulardan bazıları. 

Dosya konusundaki makalelerin yanı sıra 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Marmara Urban Forum’da (MARUF21) İlhan Tekeli’nin yaptığı konuşma ve 26-30 Haziran 2022 tarihlerinde Katowice, Polonya’da gerçekleştirilen 11. Dünya Kent Forumu (World Urban Forum) üzerine bir değerlendirme de bu sayıda.

Dergi İçeriği:

Gıda Etiği Bağlamında Kent ve Gıda – Cemal Taluğ

Küresel Gıda Krizlerinin Eşiğinde Gıda Hakkı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Hilal Elver

Neolitik Devrim’den Gıdanın Krizine: 12.000 Yıllık Bir Yolculuk - Cansu İlhan

Kent Gıda Politikaları Arayışı - Mustafa Koç, Hülya Koç

Sürdürülebilir Kentsel Gıda Politikası Oluşturulmasına Dair Bir Yol Haritası Taslağı - Fikret Adaman, Duygu Avcı, Gökçe Yeniev

Gıda Politikalarının Dönüşü(mü) ve “Yerel” Çözümler - Berkan Özyer

Katılımcı Kentsel Gıda Planlaması İçin Kentsel Akupunktur ve Müşterekleştirme Pratikleri - Dalya Hazar Kalonya

Gıda Krizi ve Kent Tarımı - Oya Ayman, Merve Atınç, Batur Şehirlioğlu, Gözde Özbey

Üniversiteler Kentte Açlığı Giderebilir mi? Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Sürdürülebilir Gıda Sistemleri - Pınar Gökçin Özuyar

Gıda Sistemlerinin Dönüşümü için Akdeniz Kentleri Ağına Doğru - Florence Egal

Sürdürülebilir Gıda Üretiminde Biyolojik Kontrol Yaklaşımları - Dilara Nur Dikmetaş, Sebahat Öztekin, Funda Karbancıoğlu Güler

Bir Kentin Gıda ile İlişkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Röportaj - Samet Keskin

Türkiye'de Belediye Başkanı Olmayı Yeniden Düşünmek - İlhan Tekeli

Krizler Karşısında Kentleri Dönüştürme Arayışı: 11. Dünya Kent Forumu - Nazlıcan Akcı

Şehir & Toplum - Sayı 23
                    Resmi
Şehir & Toplum - Sayı 23Gıda Krizi
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum - Sayı 27

"Balon mu Değil mi?" MARUF23 Özel Sayısı

Şehir & Toplum - Sayı 26

Belediyelerde Mali Yönetim

Şehir & Toplum - Sayı 24

Yerel Diplomasi