Şehir & Toplum - Sayı 16

Atık Yönetimi
Şehir & Toplum dergisinin 16. sayısı “Atık Yönetimi” dosya konusu ile okuyucularıyla buluştu. Bu sayıda kentlerde atık yönetimi meselesi merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruşları ve uluslararası inisiyatiflerden farklı aktörler tarafından derinlemesine ele alınıyor. Çeşitli atık türlerine yönelik yönetim yaklaşımlarının incelendiği dosyada, atık yönetiminde mücadele edilmesi gereken sorunlar, elde edilebilecek kazanımlar ve mevcut fırsatlar sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler açısından farklı boyutlarıyla değerlendiriliyor. Dosya editörlüğünü MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın yaptığı Şehir & Toplum dergisinin 16. sayısı, atık yönetimi alanında çalışanlar ve konunun ilgilileri için bilgilendirici ve yol gösterici bir kaynak olma niteliğinde.

DERGİ İÇERİĞİ:

ATIK YOĞUN ENDÜSTRİLER VE TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ – H. Kurtuluş Özcan

TÜRKİYE’NİN ULUSAL ATIK YÖNETİMİ STRATEJİSİ – Sadiye Bilgiç Karabulut

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE PERFORMANSI – Tuğba Doğan Güzel, Ece Gizem Çakmak, Sönmez Dağlı

ALTERNATİF YAKIT PERSPEKTİFİNDEN EVSEL KATI ATIKLAR: ÇİMENTO SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ – İsmail Boz

DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIKLARIN YÖNETİMİ: ELEKTRONİK ATIKLAR – Onur Akpulat

TÜRKİYE’DE TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ: KİRLETEN ÖDER PERSPEKTİFİNDE KAMU – ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ – Ülkü Yetiş

ÜLKEMİZDE VE MARMARA DENİZİ ÖZELİNDE DENİZ ÇÖPLERİ YÖNETİMİ – Ahmet Varır

ENFORMEL ATIK SİSTEMLERİ VE KAPSAYICI ATIK YÖNETİMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER – Gül Tuçaltan

BELEDİYE ATIKLARININ YÖNETİMİ: İSTANBUL – Fatih Hoşoğlu

PENDİK BELEDİYESİ, KATI ATIK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ – Ahmet Cin ve Ekibi, Röportaj: Ahmet Cihat Kahraman

ATIK YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI PLATFORMLARIN İŞLEVİ: ACR+ ÖRNEĞİ VE EWWR GİRİŞİMİ – Francesco Lembo

LONDRA DÜŞÜK KARBONLU, DÖNGÜSEL BİR ŞEHİR OLMA YOLCULUĞUNDA – Natalia Agathou

KATI ATIK YÖNETİMİNDE İDARE VE TOPLUM ARASINDA KÖPRÜ OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI – Emrah Bilge

Şehir & Toplum - Sayı 16
                    Resmi
Şehir & Toplum - Sayı 16Atık Yönetimi
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum - Sayı 27

"Balon mu Değil mi?" MARUF23 Özel Sayısı

Şehir & Toplum - Sayı 26

Belediyelerde Mali Yönetim

Şehir & Toplum - Sayı 24

Yerel Diplomasi