Şehir & Toplum - Sayı 15

Çözüm Üreten Kentler: MARUF'tan Öğrendiklerimiz
1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda (MARUF) ele alınan temalara dair değerlendirmeler MARUF konuşmacıları tarafından kaleme alındı.

Şehir & Toplum 15. sayısı, MARUF’ta irdelenen Çevre ve İklim Değişikliği, Ulaşım ve Hareketlilik, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Kent Ağları, Göç, Kentsel Altyapı, Sosyal Kapsayıcılık, Konut ve Yapılı Çevre, Yerel Kalkınma, Dayanıklılık, Kamusal Mekân ve Yönetişim temaları üzerine yapılan disiplinlerarası değerlendirmeleri derleyerek kent sorunlarına çözümler sunuyor. 

İÇİNDEKİLER

– MARUF19’U KAPATIRKEN TAHİR BÜYÜKAKIN’DAN BİR DEĞERLENDİRME – Tahir Büyükakın

– MARUF19 ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER – Açık Oturum: Alim Arlı, Burcuhan Şener, Büşra Yılmaz, Erbay Arıkboğa, Ezgi Küçük, Gülden Erkut, Hatice Çetinlerden, M. Cemil Arslan, Samet Keskin

– YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA MARMARA ULUSLARARASI KENT FORUMU – Tarkan Oktay

– MARUF’TA KENT AĞLARINA BAKIŞ: KÜRESEL KENT AĞLARI VE KÜRESELLEŞEN KENT MEKANI – Aslı Ceylan Öner

– SOSYAL KAPSAYICILIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK: DAYANIKLI VE ESNEK TOPLULUKLARA DOĞRU – Murat Şentürk

– KÜRESEL VE YEREL GÜNDEMDE GÖÇ – Burcuhan Şener, Merve Ağca Kocakoç, Özge Sivrikaya

– KAMUSAL MEKAN: HERKES İÇİN TASARIM, HERKESLE TASARIM – Melis Oğuz

– YEREL KALKINMA DİNAMİKLERİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ – Mehmet Onur Partal

– ŞEHİR-İNOVASYON ETKİLEŞİMİ: ŞEHİR POLİTİKALARINDA ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYONU KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK KURGULAMAK – Aslı Deniz Helvacıoğlu

– KENTLER İÇİN YENİ RİSKLER, YENİ ÇÖZÜMLER – Erdem Ergin, Naz Beykan, Nuri Özbağdatlı

– AFETLERLE MÜCADELEDE “SÜRDÜRÜLEBİLİR & EKOLOJİK & DAYANIKLI (SED)” MEKANSAL PLANLAMA – Azime Tezer

– IGLUS YÖNTEMİ: KENTSEL SİSTEMLERİN YÖNETİŞİMİNDE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE –  Matthias Finger

– TÜRK TOPLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMA VE REFORM – Kaan Yıldızgöz, Esra Kaya

– HAREKETLİLİK VE İNSAN ODAKLI ULAŞIM – Celal Tolga İmamoğlu

– KONUT VE YAPILI ÇEVREYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – Ahsen Özsoy

Şehir & Toplum - Sayı 15
                    Resmi
Şehir & Toplum - Sayı 15Çözüm Üreten Kentler: MARUF'tan Öğrendiklerimiz
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum - Sayı 27

"Balon mu Değil mi?" MARUF23 Özel Sayısı

Şehir & Toplum - Sayı 26

Belediyelerde Mali Yönetim

Şehir & Toplum - Sayı 24

Yerel Diplomasi