Şehir & Toplum - Sayı 14

Uluslararası Şehircilik Forumları ve Konferansları

Dergide yer alan makaleler:

Şehircilik/Şehirleşme Forumlarını ve Konferanslarını Anlamlandırmak - Alim Arlı

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (Maruf): M. Cemil Arslan ile Bir Söyleşi - Röportaj: Alim Arlı, Ezgi Küçük, Samet Keskin

Küresel Kent Gündeminde Şehirler ve Yerel Yönetimler: Birleşmiş Milletler Habitat Toplantıları - Gülden Erkut

Birleşmiş Milletler Habitat Konferanslarının Sürdürülebilir Kentleşme İçin Küresel Eşgüdüm İşlevi - Ulaş Akın 

Glasnost’tan Globalizme Moskova Kent Forumu - M. Cemil Arslan, Hatice Çetinlerden 

Kentsel Çağı Anlamak: Urban Age Konferansları - Ezgi Küçük, Samet Keskin

Kentsel Gelecek Küresel Konferansı: Graz’dan Viyana Aktarmasıyla Oslo’ya - Hatice Çetinlerden

Uluslararası Metropolıs Konferansları: 1996’dan Bugüne Göç Gündemi - Burcuhan Şener, Merve Ağca Kocakoç

Play The Cıty: Oyun Mekanlarının Arşitektoniği Şehrin Zindanları ve Ejderhaları (D&D) - Ekim Tan

Uluslararası Şehircilik Forumları ve Konferansları Listesi- Hazırlayan: Büşra Yılmaz

Künye
International Urban Forums And Conferences - EN Click to Download
Şehir & Toplum - Sayı 14
                    Resmi
Şehir & Toplum - Sayı 14Uluslararası Şehircilik Forumları ve Konferansları
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum - Sayı 27

"Balon mu Değil mi?" MARUF23 Özel Sayısı

Şehir & Toplum - Sayı 26

Belediyelerde Mali Yönetim

Şehir & Toplum - Sayı 24

Yerel Diplomasi