Şehir & Toplum 2021

Sayı 19

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Şehir & Toplum dergisinin yeni sayısı “Veri ve Yönetimi” dosya konusuyla okurlarla buluştu.

Günümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak addedilen veri ve verilerin doğru bir şekilde yönetilmesi meselesi etkisini her alanda hissettiren bir konu olarak gündemde geniş bir yer tutuyor. Verilerin hangi amaçlar için ve nasıl kullanılabileceği ise konunun en can alıcı kısımlarının başında geliyor. Bu kapsamda Şehir & Toplum dergisinin “Veri ve Yönetimi” dosya konulu sayısında verinin kentler için ne anlam ifade ettiği ve edebileceği, kamu politikalarında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesinde verinin nasıl etkili bir araç olarak kullanılabileceği üzerinde duruluyor.

Tüm bunlara ek olarak verinin şeffaflık, katılımcılık, bilgi üretimi, iletişim, iş birliği vb. konularda ne gibi bir besleyici rolü olabileceği tartışmaya açılırken kişisel verilerin korunması ve kritik konularda veri boşluğu gibi göz ardı edilen konulara mercek tutuluyor. 

“Veri, veri, veri! Kil olmadan tuğla yapamam,”diyor Sir Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes’u. Biz de şöyle diyelim; şehirleri ve toplumların yararını verilerle yeniden düşünmeye ve veriler ışığında birlikte hareket etmeye…” Editörden

Dergi İçeriği

Veri, Kentler ve Ötesi – Eda Ünlü Yücesoy

Kentsel Profil Oluşturmak: Kapsamlı ve Sürdürülebilir Kent Gelişiminin İlerletilmesi İçin Özelleştirilmiş ve Kanıtlara Dayalı Bir Temel Yaratmak – Suzanne Maguire, Stephanie Loose, Ivan Thung, Dania Rifai, Eoin O’Dwyer

Yerel Yönetimlerde Bilgiye Dayalı Politika ve Planlama: Nüfus Niteliklerine İlişkin Merkezi ve Yerel Kayıtlar – Şebnem Beşe Canpolat, Muharrem Gürleyen Gök

Araştırmaların Mutfağındaki Malzeme: “Veri” – Büşra Yılmaz, Ali Emre Soner

Katılımcı Bir Kent İçin Doğru Bilgi Arayışı – Gülin Çavuş

Açık Veri Portalları Üzerine Yerel Yönetimlerle Bir Röportaj: Ahmet Ata Temiz, Enver Yurdam, Erol Özgüner, İlker Şahin – Röportaj: Ezgi Küçük Çalışkan, Samet Keskin, Büşra Yılmaz

Açık Veri ve Özgür Haritacılık – Can Ünen

Veriden Endekse: Büyük Resmi Görebilmek – Samet Keskin

Şehirlere Endekslerin Gözünden Bakmak – Murat Şeker, Fatma Nur Tanyeri

Yerel Yönetimleri Yakından İlgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar ve Uygulamaları – Özge Evci Eralp

Veri Suistimâli: Caroline Criado Perez’in “Görünmez Kadınlar” Araştırmasından Cinsiyet Veri Boşluğu Üzerine Notlar – Ezgi Küçük Çalışkan

Şehir & Toplum 2021
                    Resmi
Şehir & Toplum 2021Sayı 19
Önizleme

Diğer Yayınlar

Tüm Yayınlar

Şehir & Toplum 2023

Sayı 25

Şehir & Toplum 2023

Sayı 24

Şehir & Toplum 2022

Sayı 23

Şehir & Toplum

Sayı 22