Play Marmara Raporu

Türkiye’de bölge planlama alanında gerçekleştirilen çok oyunculu
gerçek dünya verisi baz alınarak tasarlanmış ilk bölgesel gelişme oyunu
"Play Marmara", 1-2 Ekim 2019 tarihlerinde MARUF kapsamında İstanbul’da deneyimlendi. Toplam 5 seansta 150'nin üzerinde kişinin aktif katılımıyla gerçekleşen bu ilk lansman için açık inovasyon yaklaşımı kurgulandı.

Play Marmara Raporu’nda; belediye başkanları, MBB platform üyeleri, kalkınma ajansı temsilcileri ve farklı disiplinlerden uygulamacıların katılımıyla öne çıkan konu ve projeler, iş birliği alanları, çözüm önerileri ve çıktılar yer alıyor.

Play Marmara Raporu
                    Resmi
Play Marmara Raporu
Önizleme