Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi

Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde 2017 yılında hazırlanan "Kopuştan Uyuma Kent Mültecileri-Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği” isimli araştırma raporunun Marmara Bölgesi’nin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik ikinci saha araştırmasının "Marmara Kent Mültecileri: Belediye Süreç Yönetimi" raporu yayımlandı.

GPM bünyesinde yürütülen saha çalışması kapsamında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere toplam 13 ilde, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusu 1000’in üzerinde olan büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden oluşan 94 belediyede 88 belediye başkan yardımcısı, 78 müdür ve 102 uzman ile toplamda 268 görüşme gerçekleştirildi ve araştırma çıktıları rapor haline getirildi.  “Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi” başlıklı rapor Türkiye’de yerel yönetimler ve göç konusunda yapılan en geniş kapsamlı bölgesel çalışma olma niteliği taşıyor.

İngilizce rapor için tıklayınız.

Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi
                    Resmi
Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi
Önizleme