Kent – Çözüm Üreten Kentler

Sayı 10

Türkiye ve dünyadaki iyi şehircilik uygulamalarını odağına alan ve mottosu “Çözüm Üreten Kentler” olan Kent dergisinin onuncu sayısı “Kent ve Yaşlılık” kapak dosyasıyla çıktı.

Onuncu Sayının Öne Çıkan Başlıkları

KAPAK | Kent ve Yaşlılık

 • Yaşlı Dostu Harekete İlişkin Bir Manifesto
 • Demografik Dönüşümün Yerel Yönetimlerdeki Görünümü ve Sunulan Sosyal Hizmetler
 • Göçmenlik-Yaşlılık-Mekân
 • Dijital Eşitsizliklerden Dijital Kapsamaya: Yaşlıların Dijital Dünya ve Toplumsal Yaşama Davet Edilmesi 
 • Kapsayıcı ve Adil Bir İklim Politikası Bağlamında Yaşlılığın Önemi ve Yaşlı Bireylerin Durumu
 • Yaşlılar ve Afet Yönetiminde İyi Uygulama Örneği: 65+ Yaşlı Hakları Derneği

MASAMDAKİLER |Karşılaştırmalı Bakış Açısı ile Türkiye’de Nüfus Yaşlanması, Devlet ve Aile – Alan Duben

KİTAP İNCELEME | İza’nın Şarkısı: Kentin İçinde Bir Anlam ve Amaç Arama Öyküsü – Eylül Görmüş

RÖPORTAJ | Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile Kente Dair

RÖPORTAJ | Erlangen Belediye Başkanı Florıan Janık ile Kente Dair

İYİ UYGULAMA | Barselona’dan Sürdürülebilir Ulaşım Notları

REHBER | Yaşlı Dostu Topluluklar Rehberinden Dersler

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI | SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

FILM İNCELEME | Pretend It’s a City: Kentsel Görgü Tanığının Adımlarıyla New York

Kent – Çözüm Üreten Kentler
                    Resmi
Kent – Çözüm Üreten KentlerSayı 10
Önizleme