İdeal Kütüphane Standartları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu

MBB, kütüphanecilik alanında güncel yayınların eksikliğini de göz önünde bulundurarak, kütüphane/bilgi merkezi kurmak ve işletmek isteyen kurumlara rehber olması için “İdeal Kütüphane Standartları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu""nu yayınladı.

10 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştaya üniversitelerden akademisyen, kütüphaneci ve öğrenciler; belediyelerden yönetici, uzman ve kütüphaneciler; özel şirketlerden yöneticiler katılmıştır. İdeal kütüphane standartlarını belirlerken yeni açılan kütüphanelerdeki sorunlar ele alınarak çözüm önerileri getirilmiştir.

MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu tarafından kütüphanede sunulacak hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin niteliği; kütüphane binasının büyüklüğü, kullanım alanlarının özellikleri, koleksiyonun zenginliği ve personelin yeterliliği ile doğrudan ilgili olduğu ve bu öğelerden herhangi biri olmadığında kütüphanelerin, amacına uygun iş ve işleyişinin sağlanamayacağı üzerine durulan raporda; bina, koleksiyon, hizmetler, personel ve bütçe başlıkları detaylıca tartışılıp incelenmiştir.

İdeal Kütüphane Standartları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu
                    Resmi
İdeal Kütüphane Standartları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu
Önizleme