Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 30. yılında ikinci kez güncellenen Avrupa Kentsel Şartının ve Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerce bilinirliğini araştırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler isimli raporda, belediyelerin imzasına açılan Avrupa Kentsel Şartı'nın önemini ve yıllar içerisinde kentlerin ihtiyacına göre nasıl değiştiğini ele alıyor.

Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler Raporu, Avrupa Kentsel Şartı'nın 30 yıllık serüvenini, 24-26 Ekim 2023'te kabul edilen güncellenmiş haliyle incelerken aynı zamanda Türkiye'deki belediyeler açısından Şart'ın anlamını saptamayı hedefliyor. Marmara Bölgesi'nde bulunan ve MBB üyesi olan 108 belediyede gerçekleştirilen anket çalışması ile elde edilen veriler, Avrupa Kentsel Şartı'nın Türkiyedeki yerel yönetimler açısından durumunu belirlemeye odaklanıyor. Raporda, Avrupa Kentsel Şartı I, II ve III'ün Türkçe çevirisi üzerinden yapılan değerlendirmeler, yerel yönetimler için rehberlik edebilecek önerilerle birleştiriliyor. Ayrıca, Avrupa'daki kentsel yaşam koşullarındaki değişiklikler, pandemi sonrası gelişmeler ve yeşil yeni düzen politikalarının Türkiye'deki yerel yönetimler üzerindeki etkileri de raporun kapsamında ele alınıyor. Raporun amacı, Avrupa Kentsel Şartı'nın belediyeler nezdindeki bilinirliğini belirlemek ve yerel yönetimlere rehberlik edebilecek bir kaynak sunmaktır. Aynı zamanda belediyelerin uluslararası çalışmalara hazırlanmasına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Avrupa Konseyi Nedir?

Avrupa Konseyi, 1949 yılında kurulan ve 47 üyesi bulunan bir uluslararası bir kuruluştur. Temel amacı, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimseyen ülkeler arasında iş birliği ve diyalogu teşvik etmektir.

Kentsel Şart Nedir?

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı, yerel yönetimleri kentlerde yaşayan insanların hakları ve ihtiyaçları konusunda önemli birer ortak oyuncu olarak gören bir girişimdir. Şartın amacı kentlerde sürdürülebilir, demokratik, uyumlu bir yaşam kültürü oluşturmaktır.

Avrupa Kentsel Şartı Neden Önemlidir?

Avrupa Kentsel Şartı, yerel yönetimlere kent planlaması ve yönetimde rehberlik ederek, sürdürülebilir, demokratik, uyumlu bir kentsel toplum oluşturma hedefine odaklanır. Şart, yerel yönetimlerin uluslararası standartlara uyum sağlamasına katkı sağlar.

 
Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler 
                    Resmi
Yenilenen Avrupa Kentsel Şartı ve Belediyeler
Önizleme