Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları

Bu doküman; 22 Ocak 2020 tarihinde MBB tarafından İstanbul’da düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları Semineri” boyunca yapılan konuşmaların ve değerlendirmelerin MBB Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından deşifre edilmesi ile hazırlanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları
                    Resmi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Hava Kalitesi ve Belediyelerin Sorumlulukları
Önizleme