Sıfır Atık Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Sürdürülebilir Çözümler Raporu

Sıfır atık yönetim sisteminin en önemli paydaşı ve temel yürütücüsü olan belediyelerin karşılaştıkları zorluklar ve olası çözüm önerilerinin bölgesel farklılıkları da yansıtacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı'nın çıktıları yayımlandı.
Sıfır Atık Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Sürdürülebilir Çözümler Raporu
                    Resmi
Sıfır Atık Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Sürdürülebilir Çözümler Raporu
Önizleme