Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği

Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği
                    Resmi
Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği
Önizleme