MBB Kültür Sanat Platformu Çalıştay Raporu

Platformun çalışma ilkelerinin belirlendiği kuruluş toplantısının hemen akabinde yapılan ve iki oturumdan oluşan çalıştayda kültür politikalarının belirlenmesinde merkezi yönetim – yerel yönetim ilişkileri ile kültür sanat faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar ve öne çıkan çözüm önerileri raporda bir araya getirilmiştir.

MBB Kültür Sanat Platformu Çalıştay Raporu
                    Resmi
MBB Kültür Sanat Platformu Çalıştay Raporu
Önizleme