Matilde Projesi Bursa Özelinde Türkiye Uluslararası Göçmenler Raporu

Avrupa Birliği UFUK 2020 programı kapsamında finanse edilen MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi) Projesinin Bursa ve Karacabey odağında hazırlanan Türkiye Ülke Raporu, Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi tarafından Türkçeye çevrildi.

Göç, entegrasyon ve demografik değişim ışığında Avrupa’da esnek, dayanıklı, kapsayıcı, katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar oluşturmak için gerekli olan güvenilir kuruluşlar, uygulamalar, hizmetler ve politikalar inşa etmeyi hedefleyen Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göç ve kalkınma arasındaki ilişkiye katkıda bulunmayı hedefliyor. 10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma süreçlerine katkısının incelendiği projenin Türkiye ayağı İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği tarafından yürütülüyor.

Matilde Projesi Bursa Özelinde Türkiye Uluslararası Göçmenler Raporu
                    Resmi
Matilde Projesi Bursa Özelinde Türkiye Uluslararası Göçmenler Raporu
Önizleme